Tidigare M-minister tar över efter Sahlin

Av: Anette Holmqvist, Jonathan Jeppsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Ex-ministern Hillevi Engström efterträder Mona Sahlin som regeringens nationella samordnare mot extremism.

– Hon har erfarenhet att leda verksamheter på absolut högsta nivå, säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) presenterade Hillevi Engström som ny nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Engström börjar sitt uppdrag i slutet av sommaren.

”Blev glad”

Fram tills dess leds arbetet av Daniel Norlander, huvudsekreterare i gruppen och den som tog över när Sahlin lämnade.

– Jag blev väldigt glad när jag fick frågan, samtidigt var det ett svårt beslut, säger Hillevi Engström.

Hillevi Engström var tidigare moderat arbetsmarknadsminister och biståndsminister i regeringen Reinfeldt. Senast kommer hon från posten som kommundirektör i Upplands Väsby och är i grunden polis.

Själv framhåller Engström att hon inte har några partipolitiska kopplingar längre och att hon inte ser något problem i att arbeta för en S/MP-regering.

– Hela samhället måste jobba tillsammans för att vi ska få slagkraft. Trossamfunden, civilsamhället, idrottsföreningar och kommuner.

Ska förebygga

– Min uppfattning är att man måste jobba ännu mycket bredare, att man måste få med organisationerna och jobba på väldigt många olika sätt i samhället. Vi måste jobba tidigare med våra ungdomar för att hindra att de dras in i de här rörelserna, säger Hillevi Engström.

– Vi ska försöka förebygga och det ska vi göra på olika sätt: organisationer, kommuner, men också enskilda personer.

Den nationella samordnaren har sedan arbetet inleddes 2014 besökt drygt 240 kommuner. I dag har ungefär en tredjedel av kommunerna börjat ta fram ett förebyggande arbete, till exempel lokala handlingsplaner.

Samordnaren tillsattes ursprungligen av den förra regeringen, av dåvarande demokratiminister Birgitta Ohlsson (L).

Utökat uppdrag för samordnaren

Den nationella samordnarens uppdrag utökas samtidigt. Senast i december i år ska Engström lägga förslag på hur man säkerställer framtida behov av insatser på området men också omkring vilket ansvar kommunerna ska ha för att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande grupper.

Dessutom åläggs Totalförsvarets forskningsinstitut uppdraget att kartlägga och analysera extremismen på nätet och i sociala medier.

Utnämningen av Hillevi Engström välkomnas av terrorexperten Magnus Ranstorp, som ingår i samordnarens referensgrupp.

– Det är ett mycket bra val. Hon har den politiska och kommunala bakgrunden och har varit polis, säger han till TT.

Publicerad: