Fagerlund: The student has finally become the master

Det är nog sällan José Mourinho känner sig gammal men kanske gjorde han det i dag på Tottenham Stadium.

Från sidlinjen fick han nämligen bevittna hur en adept från förr utmanövrerade honom totalt på en fotbollsplan.

The student has finally become the master.

LÄS FRIDA FAGERLUNDS KRÖNIKA EFTER STORMÖTET.