Autism

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket innebär att kognitiva och emotionella funktioner påverkas och medför begränsningar i socialt, kommunikativt samt repetitivt beteende. Läs nyheter om Autism här.

1

2

3

4

5

...

9

>