Ska biståndet från EU också rivas ner, Tobé?

Debattörerna: Även moderater har ett ansvar för att bygga en stabil omvärld

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Frågan är om Tobé kommer att driva Moderaternas ovetenskapliga, populistiska, linje även på EU-nivå, och även försöka montera ned det europeiska biståndsarbetet, skriver  Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren.
Foto: TT, GETTY
Frågan är om Tobé kommer att driva Moderaternas ovetenskapliga, populistiska, linje även på EU-nivå, och även försöka montera ned det europeiska biståndsarbetet, skriver Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren.

DEBATT

DEBATT. För ett par veckor sedan avslutades klimattoppmötet i Madrid. Mötet var på många sätt en besvikelse för oss Miljöpartister som vill se en klimatpolitik i linje med vetenskapen, där alla bidrar, men där de rikaste tar större ansvar.

Under mötet diskuterades vem som ska betala när utvecklingsländer drabbas av klimatförändringarna.

Sveriges hållning, under vår miljöpartistiska biståndsminister Peter Eriksson, är att rika länder måste öppna sina plånböcker.

Vi behöver inte nya, krångliga finansieringssystem för att betala för dessa skador, utan kan använda befintliga system inom Världsbanken och FN:s klimatfond. En tydlig stötesten för att komma vidare i klimatförhandlingarna är att fattiga länder behöver mer ekonomisk hjälp för att genomföra omställningen.

Inför Moderaternas partistämma i oktober gick partiet ut med att man helt vill fasa ut det svenska utvecklingsbiståndet till 2030. Moderaterna vill börja med att reformera den svenska biståndspolitiken och slopa enprocentsmålet för bistånd.

Beskedet mottogs med förskräckelse från den stora majoriteten av svenska organisationer som i årtionden byggt upp kunskap om hur de bäst, mest effektivt och långsiktigt, bekämpar fattigdom.

EU-parlamentets utvecklingsutskott ansvarar årligen för att fördela 50 miljarder euro. Med den summan är EU världens största givare och har en enorm betydelsefull roll för världens mest drabbade människor, i några av världens fattigaste länder.

Moderaten Tomas Tobé har, som ordförande i utskottet, möjlighet att sätta dagordningen för utskottets inriktning som lägger grunden för hela EU-parlamentets position i biståndsfrågor.

Detta sker samtidigt som partiet på hemmaplan förespråkar en strypning av allt bistånd, vilket borde skrämma alla som ser bistånd som en självklar solidarisk handling gentemot de som lider nöd.

Frågan är om Tobé kommer att driva Moderaternas ovetenskapliga, populistiska, linje även på EU-nivå, och även försöka montera ned det europeiska biståndsarbetet?

Här är Miljöpartiets politik den tydliga motpolen till Moderaternas.

När världen ser ut som i dag, med upptrappade konflikter och ytterligare klimatkatastrofer till följd av bland annat våra utsläpp, kommer vi gröna vägra att kasta in den svenska såväl som den europeiska handduken. Varken Sverige eller världen är i långa loppet betjänta av bristande ansvarstagande.

Vi vet att att klimatkrisen förr eller senare drabbar alla, men de svagaste och mest sårbara människorna på jorden kommer att drabbas mest skoningslöst.

Vi i världens rikaste länder har ett tydligt ansvar eftersom det är vi, de rikaste på jorden, däribland EU, som levt över våra tillgångar, överutnyttjat jordens resurser som bidragit till klimatförändringarna.

Inte de fattigaste som får betala priset för vårt sätt att leva. Vi har ansvaret att ställa tillrätta det vi åsamkat. Vi har ett stort ansvar och dessutom reservisterna att rädda liv och lindra nöd.

Om Tomas Tobé menar att EU:s gemensamma utvecklings- och biståndspolitik ska fortsätta att bidra till en stabilare och säkrare omvärld krävs att alla medlemsstaterna bidrar med pengar. Även Sverige.

Miljöpartiet i EU-parlamentet kommer under de kommande fem åren att driva på för att EU ska fortsätta vara världens största biståndsgivare. Vi hoppas att Moderaternas ambitionsnivå i biståndspolitiken är betydligt högre på EU-nivå än på nationell nivå. En hållbar framtid kräver att även moderater tar ansvar för att bygga en stabil omvärld.


Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker för Miljöpartiet de gröna
Pär Holmgren, Europaparlamentariker för Miljöpartiet de gröna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE