Nej Lööf, Las-förslaget följer inte direktiven

Debattören: 85 procent av Sveriges företag skulle få fri uppsägningsrätt

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Las-utredningens förslag kommer i princip medföra att turordningsreglerna sätts ur spel för mindre företag. Det går emot ambitionen i utredningens uppdrag – turordningsreglerna skulle behållas, skriver Martin Nordin, docent i arbetsmarknadsekonomi.
Foto: LOTTE FERNVALL, TT (Montage)
Las-utredningens förslag kommer i princip medföra att turordningsreglerna sätts ur spel för mindre företag. Det går emot ambitionen i utredningens uppdrag – turordningsreglerna skulle behållas, skriver Martin Nordin, docent i arbetsmarknadsekonomi.

DEBATT

DEBATT. I måndagens ”Aktuellt” slog Annie Lööf fast att Las-utredningen följt direktiven och att om parterna inte kommer överens skall utredningens förslag genomföras.

Las-utredningen föreslår i praktiken en fri uppsägningsrätt för små företag. Det går emot ambitionen i utredningens uppdrag – turordningsreglerna skulle behållas – och kommer förändra styrkeförhållandet mellan parterna: arbetsgivarna och facket.

Därför har Annie Lööf och Nyamko Sabuni rätt i bokstavlig, men fel i principiell, mening när de hävdar att utredningen utgår ifrån direktiven i januariavtalet.

Parternas har efter sommaren fortsatt förhandlingarna om Las. Utredningen föreslår att fem anställda får undantas från turordningsreglerna. Tidigare fick småföretag (mindre än tio anställda) undanta två personer.

Analysen nedan visar att förslaget i princip kommer medföra att turordningsreglerna sätts ur spel för mindre företag.

Detta kan man tycka olika om men som utgångspunkt för förhandlingarna mellan parterna är detta orimligt. Att turordningsreglerna försvinner för mindre företag är ett stort avsteg från nuvarande Las-regler.

Förslaget går även emot parternas gemensamma avsiktsförklaring som beskriver att arbetsgivarna inte ska ges en fri uppsägningsrätt.

Därför är det förståeligt att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och statsminister Stefan Löfven har reagerat på utredningens förslag och påpekat att balansen mellan parterna kommer ändras. Nu riskerar arbetsgivarparten agera passivt när incitamenten att nå en förhandlingslösning minskar.

Man kan spela högt om riskerna är låga och ett misslyckande gör fri uppsägningsrätt till lag.

För företag med färre än tio anställda, 85 procent av Sveriges företag, ger fem-undantaget arbetsgivarna en fri uppsägningsrätt. Hur kan det bli så?

Tar man hänsyn till första paragrafen i anställningsskyddslagen som även undantar personer i företagsledande ställning så innebär fem-person-undantaget att det inte finns någon turordning för företag med sju eller färre anställda: sex personer kan alltid prioriteras före den sjunde som man vill säga upp. 

För företag med 8–9 anställda kommer två eller ett flertal turordningskretsar också innebära att turordningen sätts ur spel. Det finns bara ett tillfälle när turordningen biter och det är när det finns två kretsar, normalt arbetare och tjänstemän, och bara en tjänsteman (eller en arbetare) anställd; då kan den mest seniora arbetaren (eller tjänstemannen) räddas kvar av turordningsreglerna.

Finns det två tjänstemän (arbetare) eller fler kretsar finns inte ens denna möjlighet.

Men vad kan förändrade turordningsregler medföra? Å ena sidan kan inskränkningar av turordningsreglerna, utan krav på avgångsvederlag vilket är vanligt i andra länder, riskera att leda till åldersdiskrimineringen, vilket är ett stort problem på svensk arbetsmarknad, och minskad kompetensutveckling för senior arbetskraft.

Ett annat problem är de allt vanligare tillfälliga anställningarna. Men turordningsregler, som främst påverkar senior arbetskraft, påverkas inte tillfälliga anställningarna.

Å andra sidan kan stora företag behöva mer flexibilitet och att utöka undantaget om två anställda till stora företag är rimligt. Det är också rimligt att låta undantaget växa med företagsstorlek.

Sålunda, även om det finns goda skäl för att modernisera Las är det olyckligt att utredningen försvårar parternas förhandlingar.

Utredningen följer inte direktivet och därför föreslår jag att parter ska utgå från följande förslag: Låt undantaget om två anställda vara kvar för små företag, och låt undantaget därefter växa med företagsstorlek. Hur undantaget bör växa med företagsstorlek bör parterna förhandla om.


Martin Nordin, docent i arbetsmarknadsekonomi, Lunds universitet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE