Debatt

Löfven, lägg inte över integrationen på oss

Debattörerna: Avskaffa anvisningslagen och ställ tydligare krav på nyanlända

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är hög tid att inse att anvisningslagen är ohållbar till sin utformning när kommunerna inte har givits rätt förutsättningar för att hantera det som lagen förordar, skriver moderaterna Mats Green, Carina Wutzler, Jimmy Baker och Leif Gripestam.

Foto: Fredrik Wennerlund, Drago Prvulovic, Hans Alm
DEBATT

DEBATT. Bostadskrisen i Sverige är ett växande problem som påverkar och befäster en mängd olika samhällsutmaningar. Framför allt ser vi i dag hur bostadsbristen försvårar förutsättningarna att klara integrationen av nyanlända. Boverket anger i sin prognos att Sverige behöver omkring 600 000 fler bostäder till 2025.

Bostadskrisen är en fråga som regeringen inte kan fortsätta blunda för. Statsminister Stefan Löfven är ytterst ansvarig men saknar vilja att agera.

Med anvisningslagens ikraftträdande 2016 infördes nya regler för vilket ansvar kommunerna har för att ta emot nyanlända och erbjuda bostäder till dessa.

Regeringen har sedan dess inte matchat lagen med rätt praktiska förutsättningar för att få fram bostäder till nyanlända. Resultatet har blivit en ohållbar situation där regeringen överlämnar hela ansvaret för integration och bosättning på kommunerna, som i stort har saknat rätt förutsättningar att möta lagens hårda krav. 

Regeringen har under mandatperioden haft ett synnerligen högt tonläge mot kommunerna. Regeringen Löfven abdikerar från sitt eget ansvar för att det byggs för lite i Sverige och pekar på att det är kommunerna som borde göra mer.

Stefan Löfven måste svara på varför regeringens bostadspolitik har präglats av passivitet under hela mandatperioden.

Regeringens inkonsekventa hållning i migrationspolitiken förvärrar samtidigt framtidsutsikterna för att klara integrationen. Vad som för över två år sedan kunde ses som en hållbar migrationsuppgörelse med stabilare spelregler för den svenska migrationspolitiken, har nu börjat urholkas av regeringen Löfven.

Den linje regeringen nu driver, att införa ett undantag för vissa ensamkommande ungdomar, är ett avsteg från den princip som de flesta av riksdagens partier menar att vi bör eftersträva – en hållbar och rättssäker migrationspolitik.

Om Stefan Löfven vill luckra upp den stramare migrationspolitiken, är han svaret skyldig hur kommunerna ska kunna få bättre förutsättningar att ordna bostäder till nyanlända.

Regeringen skjuter i dag ifrån sig allt ansvar för bostadskrisen och integrationsutmaningen på kommunerna. Det är ett stort svek. Kommunerna ska givetvis ta sitt ansvar i flyktingmottagandet, men anvisningslagen riskerar att skapa och befästa stora undanträngningseffekter på bostadsmarknaden när nyanlända ges förtur till bostadsmarknaden.

Lagen och regeringens passivitet har skapat en situation där kommunerna tvingas ställa grupper mot varandra.

Det är hög tid att inse att anvisningslagen är ohållbar till sin utformning när kommunerna inte har givits rätt förutsättningar för att hantera det som lagen förordar.

Sverige behöver en politik för ökat bostadsbyggande med omfattande regelförenklingar, förenklad planprocess och begränsning av hinder för att få fram byggbar mark i kommunerna. Till det behöver vi även göra det möjligt att utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre.

När Sverige har en långsiktigt hållbar och skärpt migrationspolitik på plats vill Moderaterna avskaffa anvisningslagen i sin nuvarande utformning för att mottagandet och fördelningen av nyanlända ska ske på ett bättre och mer hållbart sätt.

Integrationen i Sverige kan bli bättre med en politik för fler jobb, ökat bostadsbyggande och tydligare krav för nyanlända i etableringsprocessen. Att dessa delar ska prioriteras under nästa mandatperiod är budskapet från oss moderater när vi möter väljarna i valet 2018.


Mats Green, bostadspolitisk talesperson (M)
Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande, Vellinge kommun (M)
Jimmy Baker, kommunalråd, Botkyrka kommun (M)
Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande, Täby kommun (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT. Hur kan skattepengar gå till hatpredikanter?

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Moderaterna

Bostadspolitik

Flyktingpolitik

Migrationspolitik

Stefan Löfven

Regeringen