Oförklarlig infarkt drabbar tusentals svenskar

Varje år insjuknar många svenska i hjärtinfarkt, trots att de har friska kranskärl.

Orsakerna Forskningen Riskfaktorerna