Test: Är du deprimerad?

Det är naturligt att vara nedstämd ibland. Men om det blir ett ihållande tillstånd kan du lida av en depression.

TESTA DIG: Är du deprimerad?
Psykologens råd