Kungen kan förlora Djurgården

Ny rapport om de omtvistade byggprojekten

Av: 

Fredrik Rundkvist

Kungen och kronprinsessan Victoria på konstpromenad på Djurgården.
Kungen och kronprinsessan Victoria på konstpromenad på Djurgården.

Djurgården

Kungen kan förlora dispositionsrätten för Djurgården om exploateringen går för långt, enligt en promemoria om rättsläget.

Men den risken avfärdas av hovet.

– Jag har väldigt svårt att se att det finns någon omedelbar koppling mellan några nu pågående projekt och dispositionsrätten som sådan, säger riksmarskalken Fredrik Wersäll.

Även om området heter Kungliga Djurgården så är det inte kungens mark. Staten äger och kungen har bara dispositionsrätt. Så har det varit sedan medeltiden och sedan 1809 är det hela reglerat genom en överenskommelse med riksdagen.

Nu har nätverket Rädda Djurgården låtit göra en kartläggning av rättsläget och hur långt den kungliga dispositionsrätten sträcker sig.

I den femsidiga promemorian konstaterar utredaren, advokat Daniel Vargö, att byggprojekt som strider mot "miljöbalken eller annan relevant lagstiftning ägnad att värna Nationalstadsparken" eller själva syftet med Djurgården skulle kunna "äventyra dispositionsrätten".

– Jag har läst Vargös rapport och jag kan inte se att den innehåller några egentliga felaktigheter, men den skummar så att säga bara lite på ytan, säger Fredrik Wersäll.

Ön Djurgården i Stockholm. Del av den kungliga nationalstadsparken.

”Ingen anledning till åtgärder”

Som riksmarskalk är han den högste ämbetsmannen i hovstaterna där kungliga Djurgårdsförvaltningen ingår.

– Det finns ingen anledning att vidta några åtgärder med anledning av detta, säger han.

Bakgrunden är en rad kontroversiella byggprojekt runt om på Djurgården. Hembygdsföreningen och nätverket Rädda Djurgården har protesterat och överklagat besluten.

– Vi är inte helt emot alla förändringar. En viss typ av komplettering kan man naturligtvis medge, men de här planerna är väldigt omfattande, säger Carl-Fredrik Paleus, ordförande för både hembygdsföreningen och nätverket Rädda Djurgården.

– Det så mycket som pågår att det sammantaget är skadligt. Det är inte i linje med den dispositionsrätt som kungen har och som i drygt 200 år har utgjort ett skydd för den här miljön. Om kungen och hovet driver den här linjen så äventyrar man dispositionsrätten.

Ett av de hårdast kritiserade projekten gäller utbyggnaden av Gröna Lund. Mark- och miljödomstolen stoppade planerna, men beslutet har överklagats till mark- och miljööverdomstolen.

ANNONS

Rymlig shopperväska i minimalistisk design. Toteväska PINZA hos Åhlens.

Extern länk från Åhlens

Beställ här!

Gröna lund.
Publisert:

LÄS VIDARE

Kritiken mot SVT-profilens bygge: ”Makaber betongkloss”

ÄMNEN I ARTIKELN

Djurgården

Gröna Lund

Mark- och miljödomstolen

Liljevalchs