Riksgränsen mot Norge ska ses över

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att se över riksgränsen mellan Sverige och Norge. Bland annat kontrollera gränsrösen är i det skick de ska vara.
Foto: Lantmäteriet
Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att se över riksgränsen mellan Sverige och Norge. Bland annat kontrollera gränsrösen är i det skick de ska vara.

Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att se över riksgränsen mellan Sverige och Norge.

– Det handlar inte om att flytta gränsen. Vi ska kontrollera att markeringarna är i det skick de ska vara och att gränsgatan på fem meter är fri från träd och buskar, säger Lantmäteriets riksgränskommissarie Martin Lidberg.

Arbetet ska ske tillsammans med Norge, där de två länderna delar på översynen. Norge har ansvaret för gränsen från Idefjorden i Bohuslän till ett röse i höjd med Valsjöbyn i norra Jämtland, medan Sverige har ansvaret från norra Jämtland upp till Treriksröset.

– Det är mer röjningsarbete i söder men det är logistisk svårare att ta sig till gärsen i norr, säger Lidberg.

Gränsen mellan Sverige och Norge är numera EU:s yttre gräns. Det var den inte förra gången som översynen gjordes åren 1984–1987.

– Om det kommer att ha någon påverkan, där vi måste sätta upp några sorts skyltar eller liknande får vi utreda. Jag vet inte. Vi har tid på oss att ta reda på detaljer, säger Lidberg.

Gränsöversynen påbörjas i sommar och ska vara klart 2024.

Publicerad:

LÄS VIDARE