Flyghundar byter mat mot sex

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2
Honorna bland egyptiska flyghundar tycks välja sin partner efter tycke och smak, preferenser som kan skilja sig åt från ett år till ett annat.

Hannar bland egyptiska flyghundar byter mat mot sex, i en till synes intrikat ordning som gynnar båda parter. Honorna blir mätta, medan hannarna ökar sina möjligheter att få föra just sina gener vidare till nästa generation.

För en tid sedan upptäckte forskare att egyptiska flyghundar eller fruktfladdermöss har ett lite märkligt beteende. Honorna tar ständigt mat från hannarnas munnar, något hannarna inte tycks ha något emot.

Nu har samma forskare upptäckt en möjlig förklaring. I gengäld får hannarna sex. De får para sig och på så sätt ökar hannens chanser att få ungar och föra sina gener vidare till nästa generation, skriver forskarna i den amerikanska tidskriften Current Biology där forskningen presenteras.

Matsex

– Vi upptäckte ett starkt samband mellan det här beteendet och reproduktion, såtillvida att dessa honor ofta får ungar med den hanne hon tagit mat av, säger en av forskarna bakom studien, Yossi Yovel vid Tel Aviv University, till Cell Press.

Beteendet börjar flera veckor före parningen, skriver forskarna. Honan tar mat från flera hannars munnar och stärker på sätt banden mellan dem, innan hon parar sig med en av dem.

I naturen kan det finnas flera anledningar till att djur kan tänkas vara villiga att dela med sig av sin mat. Ibland delas maten med släktingar, ibland för att få vissa fördelar, som sex.

Tycke och smak

För att ta reda på mer övervakade forskarna flyghundar som levde i fångenskap i mer än ett år och kartlade eventuella interaktioner dem emellan. Senare lät de alla ungar som föddes i kolonin att genomgå ett faderskapstest.

Sambandet var tydligt. Honor födde ungar vars fäder honorna tidigare hade stulit mat ifrån. Ett annat fynd var att det nästan inte existerade någon överlappning såtillvida att samma hanne föredrogs av två eller fler honor, varför forskarna tror att honorna väljer hanne utifrån tycke och smak, preferenser som skilde sig från ett år till ett annat.

Publicerad:

LÄS VIDARE