Vill skärpa bidragsrätten – för asylsökande i Malmö

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Malmö har tagit ett stort ansvar för asylsökande men vill nu att reglerna om dagersättning och särskilt bidrag börjar gälla i hela staden.
Foto: Johan Nilsson/TT Nyhetsbyrån
Malmö har tagit ett stort ansvar för asylsökande men vill nu att reglerna om dagersättning och särskilt bidrag börjar gälla i hela staden.

Regeringen har föreslagit nya regler gällande eget boende för asylsökande.

Kommunledningen vill nu att hela Malmö undantas. Vilket skulle innebära att asylsökande som väljer att bosätta sig i staden i regel inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag.

– Vi har utmaningar och problem i vår stad som till viss del beror på EBO och därför är det viktigt att hela Malmö undantas från EBO, säger Roko Kursar (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse med regeringen, och i budgetpropositionen 2020 presenterar man ett paket för att få fler i arbete.

En av åtgärderna som föreslås är förändrade regler gällande eget boende för asylsökande (EBO). På regeringens hemsida utvecklar man det hela.

”För att asylsökande som vill bo i eget boende (EBO) ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett bättre mottagande föreslår regeringen ändrade regler kring eget boende. Asylsökande som bosätter sig i vissa områden med socioekonomiska utmaningar ska som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag”, skriver man i ett pressmeddelande från arbetsmarknadsdepartementet och finansdepartementet.

I Malmö har kommunledningen drivit på frågan om förändrade regler och gläds åt beslutet.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

”Hela kommunen måste undantas”

– Vi har från Malmös sida länge påtalat detta, i mer än tio års tid, att det får konsekvenser i vissa kommuner som tar ett oproportionerligt stort ansvar, säger Roko Kursar (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

De styrande politikerna i staden menar att EBO lett till svarta hyreskontrakt, trångboddhet och hemlöshet. En social misär som gjort att flyktingmottagandet blivit ohållbart för både staden i stort men i synnerhet för de enskilda individerna.

Därför begär kommunledningen att hela Malmö ska betraktas som ett enhetligt område och att de nya reglerna som föreslås således ska gälla i hela staden och inte bara i vissa områden.

– För att det har påverkat hela vår stad i den omfattningen att vi är i en situation där det inte räcker att enbart vissa särskilda områden undantas. Hela kommunen måste undantas.

– Vi har hemlöshetsproblematiken som har vuxit med 1000 procent de senaste tio åren, vid årsskiftet hade vid 1300 barn som levde hemlösa. Vi har utmaningar och problem i vår stad som till viss del beror på EBO och därför är det viktigt att hela Malmö undantas från EBO, säger Roko Kursar.

Majoritet i Malmö via EBO

Genom en huvudregel där asylsökande som bosätter sig i områden med socioekonomiska svårigheter inte längre har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag hoppas såväl regeringen som kommunen på att mottagandet av asylsökande förbättras.

– Den 1 mars 2019 vet jag att det fanns 2074 asylsökande i Malmö. 1754 av dem var boende enligt EBO. En stor majoritet av de asylsökande, i mars i alla fall, var via EBO. Det hade inneburit att vi rent långsiktigt kan arbeta med de sociala utmaningarna som vi för tillfället har i vår stad. Att vi rent krasst kan komma ikapp.

Än är det inte beslutat vilken instans som bestämmer om vilka områden som har socioekonomiska utmaningar. När det står klart kommer Malmö stad att skicka in en begäran om att hela staden undantas enligt de föreslagna reglerna.

Publicerad:

LÄS VIDARE