Narkotikadöden i Sverige - flest i Europa

Av: Kerstin Weigl

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Sverige toppar listan över narkotikadöden i Europa, visar den den senaste granskningen av EU:s narkotikabyrå.

Kokain och heroin ökar överallt.

Europas narkotikabyrå EMCDDA (European monitoring center for drugs and drug addiction) rapporterar varje år om narkotikasituationen. Sverige hade 81 narkotikarelaterade dödsfall per miljoner invånare. Det är nästan fyra gånger fler än genomsnittet för EU-länderna.

På en hög nivå ligger även Storbritannien, Irland och Finland med 72 narkotikadöda på en miljon. Norge: 66. Danmark: 52.

Svenska myndigheter menar att statistiken bör tolkas med försiktighet. Att jämföra uppgifter är svårt, eftersom EU:s medlemsländer inte använder samma metoder för att räkna dödsfall till följd av narkotika.

– Polisen kan till exempel ta hänsyn till familjen, om de inte vill att det syns i journalerna att deras anhörige hade narkotika i blodet. Analysmetoderna skiljer sig, och dessutom obduceras fler i Sverige, nio av tio av alla oklara dödsfall, förklarar Joakim Strandberg, enhetschef på Folkhälsomyndigheten och rapportör till EMCDDA.

Foto: TT

Förklarar det att Sverige ligger i topp på dödlighet?

– Nej, det är inte hela förklaringen. Det kan mycket väl vara så att det finns skillnader, eftersom dödligheten i Sverige är så hög.

Så vad är planen?

– Vi har tagit fram åtgärder och gett andra myndigheter uppdrag.

Joakim Strandberg nämner ett nytt informationsmaterial till vårdpersonal, som ska tala med missbrukare om riskerna för överdoser. Ett nytt ”varningssystem” är under utprovning, så att alla aktörer snabbt får ta del av nya drogvanor och nya trender och substanser.

– Vi behöver arbeta ännu mer med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Det handlar både om generella insatser och riktade åtgärder som tidiga insatser för barn och unga, säger Joakim Strandberg.

Totalt avled drygt 9 000 personer till följd av narkotika i länderna år 2018, som är det senaste mätåret. 76 procent var män och de vanligaste drogerna var opioider, som heroin. 

I rapporten tas även upp att narkotika är farligare än någonsin i Europa: kokain, cannabis och ecstacy har blivit starkare och riskerna för överdoser ökat. Ett annat problem är de många nya psykoaktiva substanserna - under 2019 upptäcktes åtta nya syntetiska opioider.

Även mängden beslagtagen narkotika är rekordhög. Aldrig tidigare har så mycket kokain upptäckts i EU-länderna som 2018.  Även den beslagtagna mängden heroin i EU har nästan dubblerats till 9,7 ton vilket är oroväckande - fler heroinmissbrukare betyder fler väntade dödsoffer.

Lyssna på reportaget ”Narkotikadöden” - av Kerstin Weigl:

Publicerad:

LÄS VIDARE