Trots hårda kritiken – planerar öppna en ny skola till hösten

Kryphålet i lagen som gör det svårt att stoppa skojarskolorna

Förra rektorn beskriver skolan som det värsta han upplevt i sin karriär. Efter flera allvarliga anmälningar har Skolinspektionen inlett en granskning.

Samtidigt förbereder skolföretaget öppningen av en ny skola i Härryda – med ”utbildning i världsklass” enligt hemsidan.

– Vi kan inte som kommun säga nej, säger Päivi Malmsten, från Härryda kommun.

Föräldrar, elever och före detta anställda har riktat hård kritik mot nystartade British International School i Uppsala. Trots att skolan tagit ut avgifter på upp till 130 000 kronor per elev och läsår saknades enligt flera personer som Aftonbladet pratat med resurser till lärare, skolböcker, Elevhälsa, särskilt stöd och skolgård.

British International School har dessutom fått nära 2,5 miljoner kronor i bidrag från Uppsala kommun.

Mamman: ”Det fick vi veta efter betalningen”

Men samtidigt som Skolinspektionen sedan februari granskar skolan i Uppsala har företaget Steam Eduaction fått tillstånd att öppna ännu en skola, till höstterminen. Den ska ligga i lokaler som tidigare användes av en kommunal förskola i Landvetter, Härryda kommun, utanför Göteborg.

– Än är inte alla detaljer kring uthyrningen klara, men Steam Education är inställda på att skolverksamheten ska kunna starta redan till läsåret 2022-2023. De villkor som återstår att uppfylla är godkänt bygglov för ändring av verksamhet och bankgaranti, säger Elin Rosén, administrativ chef på Utbildningssektorn i Härryda kommun.

Tidigare låg här en kommunal förskola. Till hösten öppnar British International School i Härryda.
Tidigare låg här en kommunal förskola. Till hösten öppnar British International School i Härryda.

Beskrivs som flaggskepp - men bilderna är fejk

På den nya skolans hemsida uppmanar elever från hela Göteborgsområdet att söka redan till höstterminen.

Skolan British International School of Gothenburg beskrivs som företaget Steam Educations flaggskepp, som ska förbereda elever för ”framtida framgångar på världens mest prestigefulla universitet och college”.

Fotona på hemsidan föreställer leende barn och lärare i fräscha klassrum.

De visar sig i vara gratisbilder från bildbyråer.

Skärmdump från den nya skolans hemsida.
Skärmdump från den nya skolans hemsida.

Skolinspektionens riktade tillsyn mot British International School i Uppsala inleddes efter flera anmälningar från föräldrar och före detta rektorn David Cooksey, som sa upp sig efter fyra månader.

Det är dock inget som Härryda kommun fått kännedom om.

Där vet man inte heller hur många barn som väntas gå på den nya skolan till hösten.

Päivi Malmsten, Utbildningschef i Härryda.
Päivi Malmsten, Utbildningschef i Härryda.

– De har fått tillstånd från Skolinspektionen, som beviljar om en verksamhet får starta. Om någon har fått ett godkännande, då får vi helt enkelt gå på det. Vi kan inte som kommun säga nej, utan vi får lita på den statliga myndigheten, säger Päivi Malmsten, chef för Utbildningssektorn i Härryda kommun.

Kryphålet i lagen - kan inte kontrollera ägaren

2019 infördes skärpta kontroller för att stoppa oseriösa ägare från att driva skolor. Regeringen vill ytterligare strama åt reglerna för att komma åt missförhållanden på skolmarknaden. Men internationella skolor som British International School, omfattas inte av samma lagar som andra friskolor.

– Vi kan inte gå in och stänga en skola omedelbart vid den här typen av skolverksamhet. Vi behöver göra en utredning och konstatera brister, och så behöver vi förelägga huvudmannen att komma till rätta med dem. Först när man inte kommer till rätta med bristerna, kan vi återkalla den här typen av tillstånd, säger Carin Clevesjö, chef för Tillståndsenheten på Skolinspektionen.

Kryphålet i lagen betyder att myndigheten inte heller kan göra samma hårda kontroller av ägare av internationella skolor.

Även om en huvudman visar sig vara olämplig, betyder inte att man har möjlighet att dra in tillståndet som företaget fått för att öppna nya skolor någon annanstans i landet.

– Vi har inte samma lagrum när det gäller ägar- och ledningsprövning av internationella skolor. Det saknas även bestämmelser om etableringskontroll. Det är först när skolan öppnar, om man kan konstatera att huvudmannen inte följer lagen, som vi kan vidta åtgärder, säger Carin Clevesjö.

British International School i Uppsala har runt 30–35 elever för närvarande. Föräldrar uttrycker där oro för att deras barn inte ens kommer att få några betyg för det gångna skolåret.
British International School i Uppsala har runt 30–35 elever för närvarande. Föräldrar uttrycker där oro för att deras barn inte ens kommer att få några betyg för det gångna skolåret.

Riktar sig till diplomatbarn

Internationella skolor följer en annan läroplan än den svenska, till exempel en brittisk eller fransk, och hör formellt inte till det svenska skolväsendet. De har därför rätt att ta ut de dyra avgifterna och ska rikta sig till elever som befinner sig tillfälligt i Sverige, till exempel barn till diplomater eller internationella forskare.

Aftonbladets granskning visar dock att det även finns andra kategorier elever om går på British International School i Uppsala, till exempel barn som haft det tufft på andra skolor på grund av mobbning eller som har behov av särskilt stöd.

Under våren 2022 har Steam Education även infört stipendier, för att locka elever som inte har råd att betala avgiften.

Skolföretagets ägare Alaa Hanna menar i svar till Skolinspektionen att skolan ger särskilt stöd till elever som behöver det. Man har också skrivit ett avtal med ett bemanningsföretag som hyr ut personal till Elevhälsa.
Skolföretagets ägare Alaa Hanna menar i svar till Skolinspektionen att skolan ger särskilt stöd till elever som behöver det. Man har också skrivit ett avtal med ett bemanningsföretag som hyr ut personal till Elevhälsa.

Skolföretagets ägare: ”Varje mynt har två sidor”

Aftonbladet har bett Steam Education svara på frågor bland annat om den nya skolan i Härryda. Ägaren Alaa Hanna har återkommit med följande svar på mail:

”Givetvis kommenterar jag inga ärenden som finns hos myndigheterna för handläggning. Beträffande företagets ekonomi och ekonomiska prioriteringar är det inget som jag avser kommentera i Aftonbladet. Du får helt enkelt luta dig mot dina källor som givetvis inte har någon insyn i detta. Angående personalärenden vill jag bara säga att varje mynt har två sidor.”

Fotnot: efter publiceringen av denna artikel har skolägaren återkommit med ett längre skriftligt bemötande, som du kan läsa om här.

Publisert:

LÄS VIDARE