Förslag på integrerad vård på ungdomshem

Av: TT

Publicerad:
Många av de barn och unga som tvångsvårdas har komplicerade psykiatriska tillstånd som kräver specialanpassad vård, anser Socialstyrelsen.
Foto: Marcus Ericsson/TT
Många av de barn och unga som tvångsvårdas har komplicerade psykiatriska tillstånd som kräver specialanpassad vård, anser Socialstyrelsen.

Sju av tio av de barn- och ungdomar som är placerade på statens särskilda ungdomshem har minst en fastställd psykiatrisk diagnos. Det senaste halvåret har 40 procent av dem varit i något akut psykiatriskt tillstånd.

Men i dag finns avgörande brister i vården av de som är placerade på sådana hem.

Därför, anser Socialstyrelsen, måste dessa barn- och ungdomar erbjudas en helt ny typ av integrerad vård. Särskilt handlar det om barn- och unga som tvångsvårdas med stöd av LVU på de hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SIS).

Tanken är, skriver Socialstyrelsen, att socialtjänsten ska samverka med hälso- och sjukvården och där både läkare, sjuksköterskor och psykologer finns knutna till vårdboenden i ett antal pilotprojekt.

På så sätt, skriver myndigheten, kan dessa individer få samma vård och stöd som andra barn- och unga i samhället.

Publicerad: