Skolor kan bli övningsplatser för knarkhundar

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) vill nu att alla skolor i Borås ska nyttjas för att öva polishundar i att finna narkotika, skriver Borås Tidning.

Narkotikan, skadegörelse, klotter och otrygghet i samband med att unga hänger vid skolor under kvällstid är ett återkommande problem i Borås. Därför vill Peder Enlund vid CKS göra det möjligt för polisen att öva med narkotika hundar i alla skolor i Borås.

– Genom att öka den polisiära närvaron vid skolorna blir miljöerna också tryggare för de närboende, säger han, säger han till tidningen.

Redan i dag sker hundsök vid ett några skolor i Borås, då främst vid misstanke om narkotikaförvaring. Att utöka möjligheterna till att nyttja samtliga skolfastigheter kan ske först efter avstämning med ansvarande förvaltningschefer.

Peder Englund hoppas på klartecken redan under nästa vecka och har svårt att se att det skulle finnas något starkt motstånd till förslaget, säger han till Borås Tidning.

Publicerad: