Kravet för felaktiga domen: 25 miljoner kronor

Frikände Esa Teittinen begär skadestånd

Av: Anders Johansson

Publicerad:
Uppdaterad:

Esa Teittinen satt oskyldigt dömd för mord i åtta år.

Nu kräver han 25 miljoner i skadestånd.

4,5 miljoner begär han i förskott, enligt den ansökan om ersättning som nu lämnats in till Justitiekanslern.

Esa Teittinen dömdes 2010 för att ha dränkt en vän i ett badkar. Han har hela tiden nekat och har därför sökt resning i Högsta domstolen flera gånger. I våras beslutade HD att ta upp fallet.

1 av 2 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD
Esa Teittinen satt felaktigt dömd i åtta år.

Den 24 augusti släpptes han fri efter beslut i Svea hovrätt sedan det visat sig att bevisningen var undermålig. Den avlidne mannen hade 3,4 promille i kroppen när han dog. Därför kan det inte uteslutas att han drunknade utan att någon annan varit inblandad.

Sedan frisläppandet har Esa Teittinen, 62, sökt bostad i sin gamla hemkommun Solna men har blivit hänvisad till härbärge, enligt ansökan som lämnades in till JK i dag.

Hans advokat Marko Tuhkanen skriver:

”Solna stad har förvägrat att hjälpa Esa med bostad, som han hade innan han blev oskyldigt dömd för mord på sin vän. Därav önskar Esa ett snabbt beslut avseende nu begärt förskott, så att han kan köpa bostad och börja leva igen.”

Vill träffa JK och förklara

Advokaten begär också att få träffa JK och muntligen förklara bakgrunden till kravet. Men i regel sker inga sådana möten utan denna typ av ärenden bedöms på ingivna skriftliga dokument. JK har gett advokaten tre veckor på sig att komma in med en komplettering.

Handläggningstiden ligger sedan på omkring fyra månader.

Blir det inget besked om förskottet tidigare?

– Det beror också på vad ärendet kräver, hur utredningen ser ut, den ska ju presenteras av sökanden, säger ärendets handläggare. De måste ju visa på den skada de har lidit. Det beror helt på hur utredningen ser ut, det kan ta längre tid, det kan ta kortare tid.

LÄS OCKSÅ

DOKUMENT: Dömdes för mord på sin vän – men nu kan han få resning

Publicerad:

LÄS VIDARE