Porrklubbsbesökarnas chef: ”Inte överraskad men besviken”

Oklart om de får behålla jobben

Av: Anders Johansson

Publicerad:
Uppdaterad:

De sju kriminalvårdarna som supit och spenderat pengar på porrklubb jobbar på transportenheten.

Nu kommer det prövas om de får behålla sina jobb.

– Som ansvarig för transportverksamheten är jag ytterst besviken att det här överhuvudtaget ska inträffa, säger Johan Mellbring till Aftonbladet.

Både porrklubbsbesöket, drickandet - och mörkläggningen efteråt - är något som Johan Mellbring, chef för Nationella transportenheten vid Kriminalvården, ser mycket allvarligt på.

– Det strider ju mot den värdegrund och de etiska riktlinjer vi har, säger han. Det är ju frågor som vi kontinuerligt jobbar med. Det är ytterst tråkigt. Dels skadar det kriminalvårdens anseende. Men det handlar ju också om våra medarbetares arbetsmiljö, deras säkerhet och hälsa.

Vad tänker du på då?

– Alkohol är ju inte hälsobefrämjande i stora mängder. Och det här sker ju under ett uppdrag även om råkar vara ledig tid.

– Kriminalvården har ju ett arbetsgivaransvar under uppdrag och har därmed också ett hälsoansvar. Sedan, ur ett säkerhetsperspektiv, riskerar man att utsätta sig för fara vid den här typen av beteende. Och det vill vi ju inte heller ska ske så klart.

I internutredningen framkommer ganska allvarliga påståenden, det talas om en utbredd tystnadskultur, en alkoholkultur. Är det något du känner igen?

– Man ska komma ihåg att de allra flesta av våra medarbetare sköter sina uppdrag väl och uppträder precis på det sätt som kan förväntas. Nu har den här utredningen uppdagat de här sju individernas förehavanden under den här resan. Och det som är viktigt för oss är att jobba vidare i de här frågorna för att säkerställa att det du säger inte sker.

Men kommer det som en total överraskning, detta med en alkoholkultur?

– Kriminalvården är ju en så pass stor myndighet, och det är klart att det händer att individer begår misstag. Så i den meningen är jag inte överraskad men jag är oerhört besviken.

Hur allvarliga är de här händelserna, riskerar någon av de sju att bli av med jobbet?

– Ja, ur mitt perspektiv är det oerhört allvarligt, det står helt i strid med hur man som tjänsteman i Kriminalvården ska uppträda. Vad gäller den arbetsrättsliga delen kan jag inte föregå den bedömningen. Utan det är upp till personalansvarsnämnden.

Vad gör de här medarbetarna för närvarande?

– Sex av de sju har varit arbetsbefriade sedan utredningen startade.

Är de välkomna tillbaka?

– Vi får se vad personalansvarnämnden kommer fram till. Men det är klart, förtroendet är ju kraftfullt skadat.

Ärendet kommer att tas upp vid nämndens kommande sammanträde i början av september.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN