Skolinspektionen: Isolerade barn Ystads ansvar

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Ystad får kritik av Skolinspektionen. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Ystad får kritik av Skolinspektionen. Arkivbild.

Ansvaret för att fem barn i Skåne under många år kunde hållas hemma från skolan vilar på Ystads kommun.

Det konstaterar Skolinspektionen, som kräver att kommunen senast den 24 januari svarar på hur den ska gå till väga för att något liknande aldrig ska ske igen.

– Det här är ett unikt ärende att barn under så lång tid inte får tillgång till utbildning, säger Elizabeth Malmstedt, enhetschef på Skolinspektionen.

TT: Beror det på Ystad kommuns hantering att detta kunde ske?

– Ystad kommun har ju inte haft tillräckligt med underlag för att besluta om att barnen vistas varaktigt utomlands och att skolplikten skulle upphöra – så ja, det gör det.

Hölls isolerade

Det var i början av juni som HD/Sydsvenskan avslöjade att de fem barnen under många år hållits isolerade från all mänsklig kontakt utanför familjen.

Utredningar visade att barnen aldrig gått i skolan, och fyra av barnen omhändertogs akut i augusti förra året, då de var mellan 4 och 16 år. Det femte syskonet var 18 år gammalt och myndigt och fick därmed stanna hos föräldrarna.

Skolinspektionens genomlysning visar att Ystad kommun hade fått signaler som tydde på att allt inte stod rätt till. Föräldrarna hänvisade till att barnen var inskrivna på en onlineskola i USA, men så var inte fallet.

Samtal och mejl

Beslut fattades flera år i rad om att barnen skulle undantas från svensk skolplikt. Samtal och mejlkorrespondens med föräldrarna var det enda beslutsunderlaget.

TT: Hur hade kommunen kunnat dubbelkolla uppgifterna från föräldrarna?

– Det är en fråga om kreativitet och trovärdighet. Man skulle till exempel kunna använda sig av intyg eller avtal om arbete eller boende utomlands, någonting som visar på att man kommer att vistas utomlands, säger Elizabeth Malmstedt.

Hon ser ingen förklaring till att just Ystad hade dessa bristande rutiner.

– Det går inte att svara på varför detta hände just i Ystad. Man kan säga att det är en väldigt unik situation, det är inte vanligt förekommande och det är en lagstiftning som är ganska svår.

Grundläggande rättighet

Skolinspektionen konstaterar att utbildning är en grundläggande rättighet och att kommunen har ett långtgående ansvar för att alla skolpliktiga barn får det.

I ansvaret ingår att så snart man får en signal om att en elev inte längre vistas utomlands utreda så att alla verkligen får sin skolgång tillgodosedd, skriver myndigheten på sin hemsida.

Stefan Ahlbeck, tillförordnad chef för kultur- och utbildningsförvaltningen i Ystad, säger till TT att man redan tagit fram nya rutiner för att bättre kunna kontrollera barns varaktiga vistelse utomlands.

Är i bruk

Rutinerna är i bruk och innefattar krav på vårdnadshavare att visa upp intyg och bevis, förklarar han.

– Det kan vara att man får in hyresavtal och uppgifter om anställning, och att man får in inskrivningsavtal i skola till exempel.

TT: Kommer det här kunna ske i Ystads kommun igen – att barn hålls undan sin skolgång?

–  Det vi kan göra är att begära in underlag och syna dem så noga det går. Det vi inte kan svära oss fria fri från är vårdnadshavare som medvetet manipulerar och skickar in falska underlag, säger Ahlbeck.

– Tyvärr är det omöjligt att svara att det aldrig kommer hända någonstans i Sverige igen.

Publicerad:

LÄS VIDARE