Mejla

Wolfgang Hansson

Faran med snabba klartecken för coronavaccin

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

Jublet runt världen över att Storbritannien i går blev först med att godkänna ett coronavaccin kan visa sig vara förhastat.

Snabba klartecken riskerar att minska allmänhetens tilltro till vaccinerna och viljan att ta dem.

Vid ett initialt påseende är det första godkännandet av ett coronavaccin mycket välkommet. Det gör att vi för äntligen kan se ljuset i tunneln och ett slut på pandemin.

Processen att ta fram vaccinerna har skett med rekordfart. På mindre än ett år har minst fyra vacciner redan tagits fram trots att det normalt tar 3-10 år att få fram ett vaccin.

Detta har kunnat ske genom att man använt ny teknik och snabbt kommit igång med de kliniska studierna. Dessutom har världen enats på ett sätt som aldrig förr i sina försök att möta en dödlig sjukdom.

Men just eftersom allting gått så snabbt så ställer det extra stora krav på godkännandeprocessen. Det är den som ska säkra att allting gått rätt till och att alla vetenskapliga data stämmer.

När även den processen klarats av i rekordfart i Storbritannien för vaccinet från Pfizer-BioNtech, så finns en klar risk att många ur allmänheten frågar sig om man verkligen hunnit utreda alla potentiella risker och biverkningar med vaccinet.

Därför hade det varit önskvärt att britterna samordnat sitt godkännande med EU och USA. Det hade ökat allmänhetens förtroende för att granskningsprocessen varit tillräckligt omsorgsfull.

Nu finns misstankar om att britterna tagit politiska hänsyn. Att man gärna ville komma först och därmed visa att Storbritannien efter brexit kan gå sin egen väg utan EU:s tvångströja. Vaccingodkännandet blir en källa till nationell stolthet.

Redan nästa vecka ska massvaccineringarna börja i Storbritannien.
Foto: Heiko Junge/TT
Redan nästa vecka ska massvaccineringarna börja i Storbritannien.

I en rävsax

Därför fick också det brittiska godkännandet av vaccinet direkt kritik från höga företrädare i EU. EMA, den europeiska tillståndmyndigheten menar att deras process är mer noggrann än det britterna presterat.

I USA har president Trump hävdat att den amerikanska tillståndsmyndigheten, FDA, agerar för långsamt när man förmodligen bara försöker vara grundlig och inte vill riskera att missa eventuella svagheter i vaccintillverkarnas studier.

Britternas godkännande sätter press på övriga länder. Varför kan inte EU och USA vara lika snabba? Risken är givetvis att FDA och EU-myndigheten EMA känner trycket och försöker snabba på sin process ytterligare med de faror det kan innebära.

Myndigheterna befinner sig i något av en rävsax.

I ena vågskålen finns det faktum att en pandemi härjar över världen som hittills dödat 1,4 miljoner människor. Varje dag utan vaccin dör fler. I den andra finns den självklara försiktighetsprincipen att man måste vara helt säker på att det inte finns några allvarliga biverkningar. Eller ska vi göra som i Kina och Ryssland och börja vaccinera redan innan de kliniska studierna är klara?

Problemet är att mer ovanliga biverkningar visar sig först när väldigt många fått vaccinet, långt fler än de som ingått i de kliniska studierna.

Det var därför biverkningarna av Pandemrix mot svininfluensa visade sig först när miljontals människor redan vaccinerats.

Räcker inte för flockimmunitet

Det faktum att flera hundra personer utvecklade den svåra sjukdomen narkolepsi efter att ha tagit Pandemrix har varit extremt skadligt för tilltron till vacciner överhuvudtaget. En antivaccinations-rörelse i världen har växt sig ännu starkare.

Erfarenheter som dessa kan göra att många väljer att inte vaccinera sig mot covid-19. Det vore förödande för möjligheterna att skapa flockimmunitet mot sjukdomen.
En hög andel av befolkningen måste ta vaccinet för att denna immunitet ska uppstå.

Hur oroliga ansvariga är för att inte folk ska våga vaccinera sig visades i går när de tidigare presidenterna Bill Clinton, George W Bush och Barack Obama gemensamt gick ut och erbjöd sig bli vaccinerade direkt i tv. Som ett försök att övertala vanliga amerikaner om att vaccinet är säkert.

Det talas väldigt mycket om de logistiska svårigheterna med att vaccinera miljontals människor trots att det i många i länder redan finns en utbyggd organisation för exempelvis influensavaccinering.

I väldigt liten utsträckning diskuteras möjligheten att inte tillräckligt många tar vaccinet.

Opinionsmätningar visar att vaccinationsviljan mot covid-19 svajar betänkligt i många länder. I exempelvis Sverige, Tyskland, Frankrike och Spanien är det bara drygt hälften till två tredjedelar som säger att de säkert eller nästan säkert kommer att ta vaccinet.

Publicerad:

LÄS VIDARE