Mejla

Lena Mellin

Regeringens egen ”bad boy”

Publicerad:

Inrikesminister Anders Ygeman är regeringens egen ”bad boy”.

I ett fall regelrätt kritik. I två fall rejäla snubbor av riksdagen för sitt sätt att sköta jobbet.

Ibland är han en  ”golden boy” som toppar listorna över de ministrar som svenska folket har störst förtroende för. Men inrikesminister Anders Ygeman (S) är också regeringens slarvigaste minister. Han får kritik av riksdagens konstitutionsutskott, KU, i ett fall och får påpekanden om att han måste bättra sig i ytterligare två.

Kritiken gäller ett uttalande om EU:s gränskontrollstyrka Frontex. Den svenska ståndpunkten är att den inte ska kunna operera på ett lands territorium utan godkännande av det aktuella landet.

Inte förankrat

Men under ett informellt ministermöte i EU, där inga beslut tas, sade Ygeman i en intervju att ”jag är beredd att gå så långt att säga att jag är beredd att låta Frontex, eller framtida Frontex, ska kunna gå emot en medlemsstats vilja”.

Under själva mötet sade han att ”det är viktigt att överväga alla möjligheter till hur förvaltningen av den yttre gränsen kan stärkas”.

Eftersom den uppfattningen inte var förankrad i riksdagen kan Anders Ygeman ”inte undgå kritik”, enligt ett enigt KU.

Vad ska man säga? Ygeman ställde sig själv frågande till kritiken. Jag är beredd att hålla med honom. En hög politikers uppgift är att bedriva opinion. Och trots allt har han ju inte varit med om att fatta beslut som går emot riksdagens uppfattning. Hanhar bara luftat en åsikt.

Ajabaja

I ytterligare två fall läxas alltså Ygeman upp av riksdagen. Det första gäller när han uttalade sig om två män som dömts till livstid för terrorism i Göteborgs tingsrätt.  Eftersom domen inte vunnit laga kraft kunde uttalandet tolkas som en inlägg i en pågående rättsprocess. Det strider mot reglerna om domstolars självständighet i regeringsformen.

Också den andra hurringen rör ett uttalande i en rättslig fråga. En 25-årig man hade vid upprepade tillfällen hotat tiggande romer vid Kista centrum i syfte att jaga bort dem därifrån.

- Sedan har ju åklagaren beslutat att inte häkta personen i väntan på rättegång. Det kan man ju, med tanke på hur återfallsfrekvensen har varit, ifrågasätta, sade Ygeman.

Samma sak igen, inrikesministern lägger sig i strid med regeringsformen i en pågående rättsprocess. Ajabaja, det får man inte göra.

Flagrant

I de här fallen tycker jag att ministerns överträdelser är mer flagranta än i intervjusvaren till Sveriges radio om Frontex. Myndigheter är i Sverige, till skillnad från i de flesta andra länder, självstyrande. Ministrar varken kan eller får lägga sin näsa i blöt. Det kallas ministerstyre.

Men sammantaget kan man konstatera att även om KU använda pekpinnen oftare än normalt så är det få, och ganska milda, förseelser som statsråden gör sig skyldiga till. Ingen kommer att bli tvungen att lämna regeringen på grund av KU:s granskningsbetänkande. Det ligger väldigt långt borta.

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen sköter sig. Och i år anser konstitutionsutskottet, KU, som sköter granskningen av statsråden att det finns skäl att kritisera dem i sammanlagt 18 fall. 17 gäller ministrar i den nuvarande regeringen, ett den förra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Av: Lena Mellin

Publicerad: