Över 1 600 ensamkommande barn försvunna i Sverige

Av: Johanna Rapp

Publicerad:
Uppdaterad:

1 800 ensamkommande barn har försvunnit i Sverige de senaste fyra åren.

Bara 179 barn har återfunnits samma period.

Vad som hänt med de försvunna barnen vet man inte.

– Det är helt oacceptabelt att så många barn är försvunna utan att vi vet var de finns. Många av barnen vi pratat med upplever också att ingen letar efter dem, säger tillträdande barnombudsmannen Anna Karin Hildingson Boqvist.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

301 ensamkommande barn har försvunnit i år, enligt siffror från Migrationsverket. Samma period har bara 27 barn återfunnits.

Många barn som försvunnit och sedan återvänt har vittnat om att de avviker på grund av hot, våld och kränkningar.

– Vi har träffat barn med erfarenhet från att avvika från statliga hem, HVB-hem och familjehem. Det är barn med erfarenhet från krig, hot, fattigdom och våld och en betydande andel har beskrivit att de försvunnit för att de upplevt våld och kränkningar. Det är en komplex bild och det kan handla om att bli diskriminerad på grund av sin bakgrund eller bli kallad jävla utlänning i sitt familjehem, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, utredningschef som tillträder som barnombudsman i januari, och tillägger:

– Det kan också handla om separation från syskon till exempel som man vill leta efter, eller långa asylprocesser där man saknar information om vad som händer.

Säljer sina kroppar för att få mat

För många av barnen som avviker väntar ett liv på gatan med kriminalitet och utsatthet.

– Det är ett oerhört hårt liv på gatan och många beskriver hur det är kantat av fysiskt och psykiskt våld. Både flickor och pojkar beskriver hur de sålt sina kroppar för att få pengar till husrum och mat. Många berättar hur de utnyttjas av kriminella krafter för att stjäla och en del beskriver drogmissbruk, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Enligt Migrationsverkets siffror har sammanlagt 1800 barn försvunnit sedan 2014. Flest barn registrerades försvunna förra året då 628 ensamkommande barn avvek. Sedan 2014 har 179 försvunna barn blivit inskrivna igen.

Att man inte letar efter ensamkommande barn som försvunnit på samma sätt som man gör efter andra barn är ett problem, menar Hildingson Boqvist. Dessutom säger hon att de barn som återvänder behöver mer hjälp och stöd.

– Vi har en flicka som berättat hur hon levt med människohandlare när hon varit försvunnen. Det är viktigt för samhället att ha den kunskapen och också lagföra personer som utnyttjar barn.

Ensamkommande barn måste placeras rätt

Enligt Anna Karin Hildingson Boqvist måste man säkerställa att de ensamkommande barnen placeras tryggt, i boenden anpassade efter deras behov och med personal med rätt kompetens.

– Sedan måste man ta det på allvar när barn berättar om brister i boendet och det är oerhört viktigt att alla barn eftersöks. Sedan måste man säkerställa skydd och stöd för barn som kommer tillbaka.

Publicerad:

LÄS VIDARE