Vi har det bra i Sverige – men är vi lyckliga?

 Vi är så ensamma. Hela systemet är ensamt. Hur blev det så här?

<

1

2

3

4

5

...

12

>