Mejla

Jennifer Berg Eidebo

Kvinnliga piloten: Inte bättre för att man är man

 Endast fem procent av världens piloter är kvinnor. En av dem är Malin Bernander, 43, som arbetar för Norwegian.

Sida 1

ÄLDRE