Publicerad:
Uppdaterad:

Det finns problem – vi ser över ersättningen

Debattörerna: Resursskolor får problem med finansieringen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Utbildningsförvaltningen ska under våren utreda behovet av en ny modell för ersättningssystemet. Det pågår statliga utredningar som har i uppdrag att belysa likvärdighet och resursfördelning, skriver  Lena Holmdahl och Helene Moquist, Stockholms stad.
Foto: Ulrica Zwenger
Utbildningsförvaltningen ska under våren utreda behovet av en ny modell för ersättningssystemet. Det pågår statliga utredningar som har i uppdrag att belysa likvärdighet och resursfördelning, skriver Lena Holmdahl och Helene Moquist, Stockholms stad.

REPLIK. Skolan ska ge extra anpassningar och särskilt stöd till de elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven, precis som föräldraföreningarnas representanter Lotta Cronsjö Gest och Malena Beijer skriver.

Grundbeloppet, som inkluderar socioekonomiskt baserad ersättning, ska täcka så gott som skolans samtliga kostnader. Även särskilt stöd som till exempel särskild undervisningsgrupp, elevassistent och specialpedagogiska insatser ska i de flesta fall täckas av grundbeloppet.

Bara i enskilda fall där omfattningen på stödet är mycket stor och väsentligt avviker från det skolan ska tillhandahålla inom grundbeloppet kan det vara aktuellt med tilläggsbelopp.

Både kommunala och fristående skolor ansöker om tilläggsbelopp, och dessa beviljas i lika utsträckning.

Vi kan se att resursskolor, som till exempel Lunaskolan, där alla elever har stora och/eller omfattande stödbehov får problem med finansieringsformen så som den är konstruerad i dag.

Våra bedömningar kan inte runda skollagen, men det betyder inte att vi blundar för problematiken. Vi vidtar nu följande åtgärder:

  • En temporär ersättning införs

För att utjämna de ekonomiska förutsättningarna kommer utbildningsnämnden besluta en extra ersättning till resursskolor som har elever från Stockholms stad.

  • Nuvarande ersättningsmodell ses över

Utbildningsförvaltningen ska också under våren utreda behovet av en ny modell för ersättningssystemet. Det pågår statliga utredningar som har i uppdrag att belysa likvärdighet och resursfördelning. Slutsatserna kommer vägas in i förvaltningens utredning.

Utifrån nämnda åtgärder hoppas vi att resursskolorna kan fortsätta med sin verksamhet.

För att möta föräldrarnas oro och fortsätta dialogen vill vi gärna ses i ett personligt möte. Inbjudan till föräldraföreningars representanter kommer inom kort.


Lena Holmdahl, Utbildningsdirektör, Stockholms stad
Helene Moquist, Enhetschef, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: