Granska vår rapport och kom tillbaka, C

Slutreplik från Bostad 2030 om friare hyressättning i nyproduktion

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Granska vår rapport, C. Blir ni övertygade i sak, så ta bort kravet på fri hyressättning och släpp utredningen fri att hitta en egen lösning. Blir ni inte det, redovisa öppet era bevekelsegrunder. Det skulle visa på självständighet från Fastighetsägarna. Slutreplik om marknadshyror.
Foto: TT
Granska vår rapport, C. Blir ni övertygade i sak, så ta bort kravet på fri hyressättning och släpp utredningen fri att hitta en egen lösning. Blir ni inte det, redovisa öppet era bevekelsegrunder. Det skulle visa på självständighet från Fastighetsägarna. Slutreplik om marknadshyror.

DEBATT. Centerpartiet pekar i sin replik på att bostadsköerna är orimligt långa i Stockholm. Vi delar den uppfattningen fullt ut. Det som behövs, vilket alla är överens om, är ett större utbud av hyreslägenheter som vanliga familjer har råd med, särskilt i storstäderna.

Frågan är alltså på vilket sätt Centerns förslag bidrar till detta.

Vi har i vår granskningsrapport visat att situationen kommer förvärras för vanliga familjer och leda till något högre hyror i nyproduktion. Det finns inte heller några rationella argument varför nybyggnationen skulle påverkas nämnvärt.

Ändå hävdar Centern på sin hemsida att köerna ”… kan inte kortas om inte utbudet av lediga hyresrätter ökar”. Metoden är fri hyressättning. Centern borde då vara ärliga och rent ut säga att de lediga hyresrätterna uppstår därför vanliga familjer tvingas lämna dom när hyrorna kraftigt höjs.

Det kommer underlätta för mer välbeställda familjer att hitta en hyreslägenhet. Det är dock inte det problemet vi försöker lösa.

I sin vilja att visa sig fristående från Fastighetsägarna drar de dock, något märkligt, till med ett argument direkt taget från Fastighetsägarna. ”De så kallade presumtionshyrorna som vi har i dag är kostnadsbaserade och tar inte hänsyn till vad hyresgästerna efterfrågar eller är beredda att betala.”.

För det första stämmer detta inte. Det är en kostnadsbaserad hyresförhandling med Hyresgästföreningen. Både den tidigare statliga utredningen och Finanspolitiska rådet konstaterar att själva förhandlingen lett till något lägre hyror i nyproduktion.

För det andra är det en orimlig syn att byggherrar (på en marknad!) inte skulle beakta vad hyresgästerna är villiga att betala eller efterfrågar. Det är nämligen just vad de gör.

De höga mark- och byggpriserna gör det rationellt för byggherrarna att bara bygga för välbeställda. Den marknadslogiken måste ändras. Marknadshyror skulle förstärka den.

Att det nuvarande Centerledningen förefaller stå Fastighetsägarna mycket nära ideologiskt är uppenbart. Självklart kan också ett politiskt parti ta till sig vad olika närstående särintressen driver för frågor. Det är inget konstigt.

Det vi finner problematiskt är att man så ograverat tagit till sig Fastighetsägarnas argumentation, utan att redovisa det öppet för väljarna.

Det finns inga skäl att anta att ett så uttalat särintresse verkligen fullt ut beaktat alla medborgares intressen, som ett politiskt parti bör göra. Det rimliga är att anta att de främst beaktat sina egna medlemmars intressen.

Men framför allt finner vi det problematiskt att Centern, givet detta, inte valt att granska Fastighetsägarnas argumentation. Särskilt som Fastighetsägarna själv inte lämnar nåra bevis för att de har rätt sak.

Repliken för inte heller fram några nya argument, förutom de som Fastighetsägarna redan lyft och som inte visat sig hålla vid en närmare granskning.

Fri hyressättning leder inte till lägre hyror i nyproduktion och det leder inte heller till fler hyresrätter. Här finns det en öppning för Centerpartiet. Granska vår rapport. Blir ni övertygade i sak, så ta bort kravet på fri hyressättning och släpp utredningen fri att hitta en egen lösning.

Blir ni inte det, redovisa öppet era bevekelsegrunder. Det skulle visa på självständighet från Fastighetsägarna.


Sandro Scocco, utredningschef Bostad 2030
Lars-Fredrik Andersson, docent Umeå Universitet
Per Lindberg, nationalekonom, Bostad 2030


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE