Så är Amiralsstaden tänkt att se ut

Publicerad:
Uppdaterad:
Förtätningen ska ske från stationen i Rosengård och in mot centrum.
Foto: Illustration: Mandaworks
Förtätningen ska ske från stationen i Rosengård och in mot centrum.

NYHETER

Tusentals nya bostäder och arbetsplatser.

Planerna för Amiralsstaden tar nu ytterligare ett steg mot att bli verklighet.

– Det är det viktigaste projektet vi har för att bygga Malmö helt, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

När stadsbyggnadsnämnden sammanträdde på torsdagen sa man ja till att skicka ut planprogrammet för Amiralsstaden vid Rosengård och Persborg för samråd. Den nya stadsdelen i Malmö beräknas kunna växa ordentligt den kommande 20-årsperioden för att stå färdig år 2040.

Planprogrammet omfattar cirka 2 800 nya bostäder och drygt 1 500 arbetsplatser. Förslaget lyfter även fram att en ny förskola ska etableras och programmet omfattar 500 grundskoleplatser och 450 förskoleplatser.

Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, är kritisk till infrastrukturen i miljonprogramsområdet och menar att den mentala barriären i Malmö kan försvinna vid en förtätning.

– Rosengård ligger tio minuters promenad från Möllan men det känns väldigt, väldigt långt borta. Det har att göra med hur man har byggt, säger Sofia Hedén och fortsätter:

”Vi blir en stad”

– Om det här programmet realiseras kommer det göra att det finns en stad mellan Möllevången och Rosengård, som gör att vi hänger ihop som en enda stad. Känslan av förort försvinner om barriären byggs bort. Vi blir en stad tillsammans. Det är det viktigaste projektet vi har för att bygga Malmö helt både socialt och fysiskt.

Staden ska enligt förslaget även knytas ihop bättre genom en utveckling av stationsområdet runt Persborg och en ny passage under järnvägen. Den bärande delen i förslaget är dock att Amiralsgatan byggs om och omvandlas till en stadshuvudgata. Det är också den delen av förslaget som lett till politisk oenighet.

Sofia Hedén tror dock inte det skulle ha någon större påverkan på trafiken.

Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Partierna är överens om förtätningen, som ska leda till att Rosengård knyts ihop med centrala Malmö.

Reserverade sig

– Det är ingen gata som försvinner och inte heller något körfält mindre att köra på. Det som händer är att gatan smalnas av lite, att husen kommer närmre och att vi sänker hastigheten. Vi kan inte bygga längs med gatorna och ha kvar hastigheten, då blir det för mycket buller.

– Vill vi göra om Malmö till en stad måste vi göra om gatans utformning. Annars är det som en motorväg som skär rätt igenom området. Det går inte att ha kvar kakan och äta den.

Under förra mandatperioden reserverade sig Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna alla mot planprogrammet. Partierna var då kritiska till att Amiralsgatan i förslaget går från en infartsled till stadshuvudgata, vilket M och L menade var ”medborgarfientliga trafikexperiment” som försvårar för människor att ta sig in och ur ur centrum.

”Krävs flöde i trafiken”

– Det handlar om att man ska ha framkomlighet både för att vardagen ska gå ihop - med barnfamiljer som skjutsar till dagis och sportaktiviteter - men också för att få ett levande näringsliv. Om vi fortsatt ska ha de industrier vi har vid Norra Grängesbergsgatan, runtomkring Pågen och vid Industrigatan krävs det någon typ av flöde i trafiken, säger Darko Simic (M), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Han är kritisk mot bussfälten på Amiralsgatan och pekar även på att ett sämre trafikflöde med ökade köer bidrar till mer utsläpp.

– Om kollar på Nobelvägen som också har två körfält så var det en genomfartsled innan och är en stadshuvudgata nu. Det funkar ändå väldigt bra på den gatan. Det är klart att det blir köer då och då men vi vill bevara de fyra körfälten.

När planprogrammet togs upp på torsdagen reserverade sig M och SD mot beslutet, med anledning av gatu- och trafikupplägget, medan L sa ja.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE