Hans död blev en revolt – men vad hände sen?

Grönsakshandlaren Mohamed Bouazizi tände eld på sig själv. Det blev gnistan till den multinationella revolt vi känner som Arabiska våren. Det var tio år sedan. Men har hänt med drömmarna om frihet och högre levnadsstandard sedan dess? Staffan Heimerson har svaret.

”Det lär oss två saker”