Aida Hadzialic: Varslet av vårdpersonal måste stoppas

”Alla behövs – personalen har redan över 300 000 övertidstimmar”

Av: Anders Johansson

Publicerad:
Uppdaterad:

Trots växande vårdköer ligger varslen kvar vid Karolinska sjukhuset.

S-politikern Aida Hadzialic anklagar nu Iréne Svenonius och Moderaterna för att ha orsakat situationen.

– Vi kräver att varslen av undersköterskor och läkare stoppas omedelbart, säger Aida Hadzialic.

Drygt 250 läkare och undersköterskor vid Karolinska är varslade om uppsägning.

Samtidigt ska extern personal ska hyras in för att beta av vårdköerna som blivit allt längre på grund av pandemin.

Finanslandstingsrådet Iréne Svenonius (M) säger i en intervju att varslen beror på att personalförändringar behöver göras och att det inte är säkert att någon behöver sägas upp i slutändan.

Aida Hadzialic.
Foto: LOTTE FERNVALL
Aida Hadzialic.

Men S-politikern Aida Hadzialic är kritisk.

”Nödvändigt att stoppa varslen”

– Jag och Socialdemokraterna anser att det är alldeles nödvändigt att stoppa varslen på Karolinska, säger Aida Hadzialic.

– Vi har en enorm vårdskuld framför oss. 44 procent av patienterna i Region Stockholms vårdkö får inte vård i tid. Det är en katastrofal siffra, det är nära hälften av alla patienter, och det är även de med svåra diagnoser.

En bakgrund till varslen är ju sparkrav. Om det inte ska sparas, var ska pengarna tas ifrån?

– Låt mig då ställa frågan: Vem är det som har bestämt att det ska sparas på Karolinska och de andra sjukhusen i Stockholmsregionen? Jo, det är den moderata ledningen!

Foto: Magnus Wennman
Irene Svenonius moderat finanslandstingsråd i Stockholms län.

”Enorma pengar har slösats bort”

Aida Hadzialic framhåller att Stockholmsregionen är Sveriges rikaste region som har resurser.

– Problemet är bara att de här resurserna under mer än ett decennium slösats bort på införande av nya vårdmarknader. Det är välkommet med mer valfrihet och privata aktörer kan vara ett komplement. Men Stockholmsregionens moderater har blivit ideologiskt förblindade. Vi har nu så många vårdmarknader i regionen att vården har blivit totalt uppstyckad och enorma mängder pengar har slösats bort. Och nu måste man sanera ekonomin. Och då väljer man att rikta varsel mot regionens sjukhus.

– Men det går att välja en annan väg. Och det är att omprioritera resurser från vårdmarknaderna och i stället stärka kapaciteten på sjukhusen, se till att vi har fler, inte färre, vårdanställda. Så att fler vårdplatser kan öppnas, och att vi därmed kan korta köerna och garantera patientsäkerheten.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT
Varslen ligger kvar på Karolinska sjukhuset.

”Öronmärka pengar till sjukhusen”

Aida Hadzialic vill också att de pengar som regeringen skjuter till ska öronmärkas så att de går till sjukhusen.

Parallellt med varslen ska Karolinska hyra in operationslag utifrån.

Iréne Svenonius anser att det är nödvändigt en period för att så snabbt som möjligt se till att väntande patienter ska få sin operation. Befintlig personal kan inte användas då de saknar rätt kompetens.

Aida Hadzialic tycker det är en ologisk argumentation.

– Vårdskulden vi har framför oss är stor och omfattar många olika delar av sjukvården, säger hon. Så vi behöver ju all personal vi kan få just nu för att trycka tillbaka vårdköerna.

– Förra året hade Karolinska, före pandemin, över 350 000 timmar övertid. Det är extrema siffror där både undersköterskorna och läkarna drabbades – som Svenonius nu ska säga upp, som hon menar är överflödiga. Så den ekvationen går inte ihop, sjukvården behöver de här anställda, allt pekar på det.

Publicerad:

LÄS VIDARE