Stort utbrott av ehec – kan spridas via badvatten

Av: Hans Österman

Publicerad:
Uppdaterad:

Folkhälsomyndigheten utreder just nu ett stort nationellt utbrott av magsjukebakterien ehec.

Lokalt misstänks smittan ha spridits från person till person via badvatten.

– Den bakteriestam som spridits kan orsaka allvarlig sjukdom, framför allt hos barn, säger mikrobiolog Cecilia Jernberg.

Smittan började spridas i juli och har drabbat både barn och vuxna i flera län, främst Västra Götaland och Uppsala.

Ett femtiotal personer som smittades i juli har drabbats av samma bakteriestam, visar analyser av bakteriernas dna. Ytterligare ett femtiotal personer misstänks vara smittade av samma stam, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Ursprungskällan är inte lokaliserad, men misstänks vara någon form av livsmedel.

– När det blir sådana här länsöverskridande, nationella utbrott så kan det handla om livsmedel som fått en bred spridning. Vid tidigare ehec-utbrott har det varit sallad och nötfärs som varit orsaken. Men med detta utbrottet så vet vi ännu inte, säger Cecilia Jernberg till GP.

1 av 3 | Foto: TT NYHETSBYRÅN
EHEC-bakterier.

Ehec kan smitta via badvatten

Lokalt kan smittas även ha spridits från person till person via badvatten, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Det här ser ut att vara ett av de största utbrotten av ehec som vi haft i Sverige. Den bakteriestam som spridits kan orsaka allvarlig sjukdom, framför allt hos barn, säger Cecilia Jernberg i myndighetens pressmeddelande.

Ehec-bakterien kan orsaka blodiga diarréer och i värsta fall njursvikt. Den trivs i värme och med ökade vattentemperaturer har även risken för spridning på badplatser ökat, uppger GP.

– Barn får kanske lättare i sig en kallsup. Om bakterien då finns i vattnet får de i sig smittan på det sättet. Mindre barn stoppar till exempel även oftare händerna i munnen och deras immunförsvar är inte färdigmognat, det är därför de är särskilt utsatta, säger Cecilia Jernberg till tidningen.

Badplats i Enköping utreddes

I Enköping har badplatsen Koffsan utretts som smittkälla efter att flera fall drabbat staden under sommaren. Analys av vattnet gav inget utslag för ehec, men kommunen ser ändå badplatsen som en möjlig gemensam nämnare.

– Allt tyder på att ehec-smittan har en stark koppling till Koffsan. Närmare 90 procent av fallen har en koppling dit, genom bad eller kontakt med personer som badat, sa Johan Norén, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Enköpings kommun, till UNT.

Antalet sjukdomsfall i Enköping har klingat av den senaste veckan, men smittade småbarn får inte återvända till förskolan förrän de lämnat ett negativt prov. Det kan ta en månad, enligt UNT.

Kan spridas mellan djur och människa

Ehec, som är vanligast under sensommaren, är en zoonos sjukdom – det vill säga att den kan överföras mellan djur och människa. Idisslare, främst nötkreatur, är reservoar för bakterien. Smittan kan spridas genom direktkontakt med djuren eller deras gödsel, men även via förorenade livsmedel eller vatten.

Det hittills största utbrottet i Sverige inträffade 2005. Då smittades 135 personer i flera län i södra Sverige. En utredning visade att isbergssallad var den troliga smittkällan. Salladen hade bevattnats med vatten som förorenats av gödsel från en gård med nötkreatur.

Aftonbladet har sökt Folkhälsomyndigheten.

Publicerad:

LÄS VIDARE