Tornedalingar vill ha statens ursäkt

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:

Samhälle. Staten borde tillsätta en sanningskommission för att utreda de övergrepp som skett mot tornedalingar, kräver företrädare för minoriteten.

– Det finns många oläkta sår, säger Bengt Niska, ordförande för Svenska tornedalingars riksförbund.

Det behövs en sanningskommission för att lyfta fram det som skett i historien, menar företrädare för svenska tornedalingar som vill att regeringen tar initiativ i frågan. Svenska tornedalingars riksförbund har lämnat in en begäran om att en förstudie startas till kulturdepartementet.

Förbundets förhoppning är att en större studie eller kommission ska utmynna i en ursäkt från staten.

"Ett sår"

– Vi vill nå ett erkännande för det som skett och nå försoning, så att vi kan gå vidare. Det är ett sår som finns, allt det vi har gått igenom, säger ordförande Bengt Niska.

Niska berättar om vanligt förekommande mätningar av skallar som pågick även efter andra världskrigets slut och om arbetsstugor dit barn hämtades för hela terminer i taget, där de skulle skolas till att bli ordentliga svenska medborgare enligt den nationalistiska anda som då rådde. Sedan slutet av 1800-talet och ända in på 1960-talet var det förbjudet att tala meänkieli i skolan och barn som använde språket bestraffades.

– Jag är född 1952 och har gått igenom den skolan. Många av oss kunde bara ett språk och det var inte svenska. Det som hänt oss är väldigt lite känt. Man talar bara om rasbiologi gentemot samer. Men så var det inte, säger Bengt Niska.

Skambelagd historia

Niska nämner en rad kända politiker, även tidigare statsråd, med ursprung i Tornedalen, som varken talat om sitt ursprung eller drivit politiska frågor knutna till minoriteten.

– Ingen har velat lyfta den här frågan. Det har varit belagt med skam. Det är klart att människor som blivit straffade för sitt språk inte lyfter fram det. Och många har inte lärt sina barn språket.

TT

Publicerad:

LÄS VIDARE