Estoniakatastrofen

Läs allt om Estoniakatastrofen här! Sjöolyckan, som inträffade i Östersjön 28 september 1994, orsakade flest dödsfall i nordiska farvatten under i fredstid någonsin. Här kan du läsa Aftonbladets artiklar om katastrofen.

6 OKTOBER NYHETER

En resa till kyrkogården på havets botten – 27 år efter Estoniakatastrofen

Två dygn efter att M/S Estonia förliste med 989 människor ombord går jag ut på däck. Klockan är strax efter midnatt och vi befinner oss nästan exakt där Estonia gick till botten bara 48 timmar tidigare. Nu – 27 år senare är jag tillbaka. Den här gången på havets botten.

1

2

3

>