Mejla

Sylvia Balac

Krönikör, film- och tv-recensent, redaktör för nöjes- och kultur-bilagan Fredag samt redigerare.