Med språket som ett andra hem

Recension: ”Den fjärde delen av Lars Noréns ”En dramatikers dagbok” är fantastisk”

CLAES WAHLIN läser Lars Noréns sista dagboksprojekt