Airbnb

Airbnb grundades 2008 och är en bostadsuthyrningstjänst för privatpersoner. Läs Aftonbladets samlade nyheter om företaget här.

RELATERADE ÄMNEN

Malmö

Sverige

Film

Turism

Sexhandel