Konsumentverket

Aftonbladets samlade rapportering om konsumentverket, myndigheten för konsumentfrågor under Finansdepartementet.

Stora brister bland båtförsäkringarna

 Missvisande marknadsföring, otillåtna villkor och faktablad som inte låter sig jämföras med varandra – en ny granskning…

Kenzas inlägg var reklam

 Influencern Kenza Zouiten var inte tillräckligt tydlig med att hon gjorde reklam för ett glasögonmärke enligt en dom…

Sida 1

ÄLDRE