Mejla

Lena Mellin

Det luktar främmande makt lång väg

Publicerad:
Uppdaterad:
SD-desinformatören, även känd som Egor Putilov.
Foto: NYHETER IDAG
SD-desinformatören, även känd som Egor Putilov.

KOLUMNISTER

I riksdagen kan vem som helst jobba.

Partierna ansvarar för att säkerhetspröva sin personal. Men det gör de sällan.

Därför har tre personer tvingats lämna riksdagen på kort tid.

Förutom MP-tjänstemannen har ytterligare två personer tvingats lämna sina anställningar i riksdagen under senare tid. I september förra året slutade pseudonymen Egor Putilov och Kent Ekeroths politiska sekreterare Dick Abrahamsson på Sverigedemokraternas riksdagskansli. Putilov sade, åtminstone formellt, upp sig medan Abrahamsson uppmanades att gå.

Båda misstänktes för otillbörliga kontakter med Ryssland och anställningarna blev , bland annat, föremål för en upphetsad debatt i SVT om säkerheten i riksdagen.

Alla andra myndigheter ansvarar för att deras personal säkerhetsprövas om det finns skäl att göra det. Men så fungerar det inte i riksdagen. Den ansvarar för sin egen personal. Men inte för dem som är anställda av riksdagens olika partier. Dem ansvarar partierna för.

Det gör att det springer omkring ett okänt antal människor i riksdagens korridorer som inte har säkerhetsprövats trots att de uppfyller Säkerhetspolisens kriterier för att det ska göras.

Säkerhetsprövning ska göras i förväg, innan en person deltar i verksamhet som är viktig för rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism och gäller även tillfällig personal. Man kontrollerar om personen är lojal och pålitlig. Ett så kallat registerutdrag kan ingå.

Ett registerutdrag innebär att myndigheten, i det här fallet riksdagen, ber Säkerhetspolisen kontrollera personen i belastnings-, misstanke- och polisens allmänna spaningsregister.

Men inget av detta görs alltså av partiernas egen personal om partierna inte själva vill det.

– Partierna själva har ett stort eget ansvar för säkerhetsprövning av den personal man anställer. Vi som myndighet kan stödja med registerkontroll, men det kräver att partierna själva gör bedömningen att en kontroll behövs, sade riksdagens säkerhetschef i en tidigare intervju.

Det är en rimlig ordning. För det första är det riksdagspartierna som är de politiska tjänstemännens arbetsgivare. För det andra ska inte en myndighet lägga sig i vilka riksdagens partier anställer.

Men den förutsätter att partierna uppgraderar säkerhetsfrågorna och faktiskt ber riksdagen att kontrollera de tjänstemän som tar del av hemliga uppgifter om bland annat förhållande till främmande makt, rikets säkerhet, polisens elitarbete och kampen mot terrorismen.

Det får inte finnas skuggan av en misstanke att anställda, med full tillgång till riksdagens intranät och lokaler, delar med sig av den typen av information.

Det råder tystnad kring den MP-tjänsteman som fick lämna riksdagen för två år sedan. Det talar för att det inte var en avslutad kärlekshistoria som var förklaringen. Utan något betydligt allvarligare som inte ska komma ut, inte ens som bakgrundsinformation. Det luktar främmande makt lång väg.

Gör din röst hörd – gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka här för att läsa mer och gå med!

Av: Lena Mellin

Publicerad:

LÄS VIDARE