Mejla

Donia Saleh

12 DEC 2021 KONST

En utställning vi sent kommer att glömma

 Det är med värme jag rullar upp till Salad Hilowles utställning på Galleri 3 i Kulturhuset – denna koloss till byggnad…