Vindkraft

Vindkraft är utvinnandet av elektrisk kraft från vind. Vindkraften är en förnybar energikälla, och utnyttjas framförallt genom användandet av vindkraftverk. Väderkvarnar är ett annat exempel på en konstruktion som använder sig av vindkraft. Läs allt om vindkraft här.

1

2

3

4

5

...

7

>